Werkzaamheden

Hieronder vind u de prijzen van de bij ons meest voorkomende werkzaamheden. Deze prijzen zijn mede bepaald op het meeleveren van de benodigde onderdelen.

VANAF HEDEN zijn alle genoemde prijzen EXCLUSIEF BTW

Cilinderkop reviseren. (Cilinderkop uit elkaar halen, ontdoen van koolaanslag, kleppen slijpen, klepzetels frezen, kleppen pas maken op de klepzetel, alles reinigen, cilinderkop in elkaar zetten.)

1-Cilinderkop reviseren   €    63,25
1-Cilinderkop multiklepper reviseren €    74,50 
2-cilinderkop reviseren €    79.65
2-cilinderkop multikepper reviseren €     99,40
3-Cilinderkop reviseren  €     109,35
3-Cilinderkop multiklepper reviseren  €    144,40
4-Cilinderkop reviseren €    138,90
4-Cilinderkop multiklepper reviseren €    192,50
5-Cilinderkop reviseren €   173,60
5-Cilinderkop multiklepper reviseren €   240,65
6-Cilinderkop reviseren €  208.35
6-Cilinderkop multiklepper reviseren €  288,75

Werkzaamheden zoals nokkenassen en klepstoters de- en monteren, afgebroken bougies en tapeinden verwijderen, klepgeleiders vervangen, klepzetels vervangen, spruitstukken demonteren, kleppen stellen, enz. wordt als extra werk gezien en apart berekend.

 

Cilinderkop vlakken en ander vlakwerk                           

Cilinderkop meten/controleren met rij op vlakheid (vervalt bij het vlakken) €   8,80
1- of 2-Cilinderkop van aluminium vlakken €  36,50
1- of 2-Cilinderkop van gietijzer vlakken (personenwagen/lichte industrie) €  40,00
1- of 2-Cilinderkop van gietijzer vlakken (vrachtwagen/zware industrie) €  43,50
3- of 4-Cilinderkop van aluminium vlakken €  41,25
3- of 4-Cilinderkop van gietijzer vlakken (personenwagen/lichte industrie  €  47,25
3- of 4-Clinderkop van gietijzer vlakken  (vrachtwagen/zware industrie) €    o.a.
5- of 6-Cilinderkop van aluminium vlakken €  47,50
5- of 6-cilinderkop van gietijzer vakken (personenwagen/lichte industrie) €  53.75
5- of 6-cilinderkop van gietijzer vlakken (vrachtwagen/zware industrie) €    o.a.
Spruitstuk vlakken (per uur)         €  100,00

Cilinderkoppen dienen zo aangeleverd te worden dat er niets meer gedemonteerd hoeft te worden om ze te kunnen vlakken. Demontagewerk wordt als extra werk gezien en apart berekend.

 

Cilinderkop afpersen op lekkage.

1- of 2-Cilinderkop afpersen op lekkage           €  49.50
3- of 4-Cilinderkop afpersen op lekkage           €  62,15
5- of 6-Cilinderkop afpersen op lekkage         €  70,15

Cilinderkop dient zo aangeleverd te worden dat er niets meer gedemonteerd hoeft te worden om ze te kunnen afpersen. Demontagewerk wordt als extra werk gezien en apart berekend.

 

Cilinder(blok) boren en/of honen.

Cilinder(blok) alleen honen (opruwen) per cilinder vanaf €    10,00
1-Cilinderblok boren en honen op overmaat (tot max +1,00 mm) €    55.00
1-Cilinderblok opboren en honen met meer dan +1,00 mm vanaf €    73.25
2-Cilinderblok boren en honen op overmaat per cil. (tot max +1,00 mm) €    49.25
2-Cilinderblok opboren en honen met meer dan +1,00 mm per cil, vanaf €    65,50
Cilinderblok van 3 of meer cilinders boren en honen op overmaat per cil. (tot max. +1,00 mm) €    41.25
Cilinderblok van 3 of meer cilinders opboren en honen met meer dan +1, 00 mm per cil. vanaf €    54.85
V-8 Cilinderblok boren en honen op overmaat (tot max. +1,00 mm) €  360,00
Cilinder(blok) voorzien van een nieuwe cilindervoering per cil. (excl. cilindervoering) €   175,00

Het cilinderblok dient "kaal" en vrij van pakkingen aangeleverd te worden. Demontagewerk en het verwijderen van pakkingen wordt als extra werk gezien en apart berekend.

Wanneer u bij ons een cilinder(blok) wilt laten boren en honen zonder levering van bijbehorende zuiger(s) dient u zelf de maat van de cilinderboring waarop ik deze moet boren en honen op te geven. Het meebrengen van de (overmaat) zuiger of het doorgeven van de overmaat is niet voldoende.

                                                                                        

Krukas slijpen en/of polijsten.

Krukastap polijsten per stuk                                                           vanaf  €    2,25
Krukas controleren op lineariteit en ovaliteit €  22,50
Krukas inspannen op de bank en uitrichten €  33.00
(Dit vervalt bij het slijpen van 3 of meer krukastappen)
Drijfstanglagertap slijpen van normale krukas (bv. auto) per stuk €  35,00*
Hoofdlagertap slijpen van normale krukas (bv. auto) per stuk €  31,50*
Drijfstanglagertap slijpen van zware krukas (tractor/industrie) per stuk €  40.00

Hoofdlagertap slijpen van zware krukas (tractor/industrie) per stuk

€  35,00
Krukas richten [per uur]                                                                           €  85,00

* Bij het slijpen van de complete krukas krijg u 10% korting op de werkzaamheden.

  Dit geld niet wanneer u zelf voor de lagers zorgt.

Wij slijpen geen krukassen van (zware) vrachtwagens

Wanneer u bij ons een krukas laat slijpen zonder levering van de bijbehorende lagerschalen dient u zelf de tapmaten, waarop u de krukas geslepen wilt hebben, op te geven. Het meebrengen van de ondermaat lagers of het doorgeven van de ondermaat is niet voldoende.

.                                                                                                                                                                        .             

Losse werkzaamheden.                                                                                                                              

Klep(veer) de- en/of monteren p. stk.      €    3,05
Klep pasmaken {schuren} en testen p. stk. €    4,00
Klep slijpen p. stk. €    3,30
Klepzetel frezen p. stk. €    5,00
Klepzetel vervangen p. stk. {excl. materiaal} €  15,15
Cilinderkop opspannen om klepzetels te kunnen frezen  €  18,45
(Wordt alleen berekend bij enkel stuks bewerking)  
Cilinderkop ontdoen van koolaanslag  {p. cil.} €   10.10
Klepgeleider vervangen p. stk. {excl. materiaal} €    4,10

K-Line {klepgeleider insert} monteren p. stk. {excl. materiaal} 

(Speciaal voor cilinderkoppen met vaste klepgeleiders)

€    9,25
Kleppen stellen per uur  {excl. materiaal}                                             €  80,00
Afgebroken bout, tapeind of {gloei}bougie uitboren per uur               €  80,00
Verstuiver testen {geen common-rail} €    4,00
Verstuiver reviseren en afstellen op druk {excl. materiaal} {geen common-rail} €   13,75
Verstuiver common-rail testen

€   24,40

Alle andere niet genoemde werkzaamheden worden berekend op basis van een uurloon à € 80,00 per uur

 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.                         Prijswijzigingen onder voorbehoud.